Bezpieczny zakup mieszkania

Szanowni Państwo w tej zakładce w kilku krokach postaram się wytłumaczyć jak bezpiecznie kupić wymarzone mieszkanie.

Krok 1 – Wybór mieszkania.

Udajemy się do biura sprzedaży. Wybieramy mieszkanie i zapoznajemy się z prospektem informacyjnym mieszkania i wzorem umowy deweloperskiej.

Krok 2 - Zawarcie umowy deweloperskiej.

Umowę deweloperską obligatoryjnie zawieramy w kancelarii notarialnej przed notariuszem. Koszt umowy to 900 zł. Zgodnie z ustawą deweloperską koszt umowy ponosimy po połowie. Notariusz powagą swojego urzędu potwierdza, że księga wieczysta jest bez zarzutu. To znaczy, że w księdze wieczystej nie ma żadnych wpisów o hipotekę, kredytów i innych długów. Po podpisaniu umowy akt notarialny wysyłany jest do Sądu Rejonowego w Płocku do Wydziału Ksiąg Wieczystych. Sąd wpisuje do księgi wieczystej roszczenie o wybudowanie lokalu mieszkalnego. W księdze wieczystej pojawia się w skrócie mówiąc wpis, że na przykład mieszkanie nr 1 w budynku nr 3 buduje się dla  Jana Kowalskiego. Tego rodzaju wpis powoduje, że deweloper nie może obciążyć żadnymi kredytami i innymi ciężarami budowanego mieszkania.

Krok 3 – Płatność za mieszkanie.

Dziś każde mieszkanie ma swój własny rachunek bankowy prowadzony w ramach np. Zamkniętego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego, na który wpłacamy pieniądze za zakup mieszkania. Dla naszej inwestycji rachunki bankowe prowadzi Bank PEKAO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Pieniądze w wysokości 5000 zł wpłacamy w ciągu 14 dni od podpisania umowy notarialnej na indywidualny rachunek bankowy otwarty dla kupowanego mieszkania. Deweloper widzi wpłacone pieniądze na rachunku bankowym, ale nie może nimi dysponować. Wpłacone na rachunek środki są zablokowane aż do momentu wybudowania lokalu mieszkalnego. Jest to zabezpieczenie kupującego przed utratą jego pieniędzy. Bank prowadzący rachunek powierniczy zwraca automatycznie pieniądze kupującym gdy deweloper nie wywiąże się z umowy deweloperskiej lub gdy nie dotrzyma terminu budowy.

Krok 4 – Budowa mieszkania.

Po podpisaniu umowy deweloperskiej budujemy mieszkanie zgodnie z projektem aranżacji wnętrz dostarczonym przez kupujących. Wyrażamy zgodę na wprowadzenie zmian w układzie ścianek działowych. Mile widziany jest projekt łazienki i kuchni. Zmiany muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie mogą dotyczyć konstrukcji budynku oraz jego wyglądu zewnętrznego. Wprowadzenie zmian w aranżacji jest bezpłatne pod warunkiem, że nie zwiększa to powierzchni przerabianych ścian lub ilości punktów elektrycznych i sanitarnych.  Zmiany są jeżeli nie musimy wyburzać już istniejących ścian.

Krok 5 – Odbiór wymarzonego mieszkania.

Po pozytywnym odbiorze budynku przez wymagane prawem instytucje: Państwowa Straż Pożarna, Sanepid, Powiatowy Nadzór Budowlany w Płocku, sporządzany jest protokół odbioru mieszkania pomiędzy stronami umowy. Gdy wszystko jest w porządku umawiamy się do notariusz na podpisanie umowy przeniesienia prawa własności mieszkania.

Krok 6 – przeniesienie prawa własności mieszkania i zapłata reszty pieniędzy.

Przeniesienie prawa własności następuje w formie umowy notarialnej podpisanej przed notariuszem.

Koszt aktu notarialnego ponosi kupujący. Na trzy dni przed podpisaniem aktu notarialnego klient wpłaca na wspomniany wcześniej depozyt bankowy resztę pieniędzy. Notariusz przenosi prawo własności mieszkania na kupujących. Deweloper kwituje zapłatę ceny i wydaje klucze do mieszkania. Następnie deweloper udaje się z aktem  notarialnym do banku, który prowadzi rachunki powiernicze. Bank sprawdza umowę i po pozytywnej weryfikacji umowy przelewa pieniądze kupujących na konto dewelopera.

Reasumując najważniejszą zasadą jest to, że deweloperom nie wolno bezpośrednio przyjmować pieniędzy od kupujących. Deweloper nie może budować za pieniądze kupujących. Wszystkie wpłaty muszą być dokonywane na powierniczy rachunek bankowy (depozyt bankowy). Zabronione jest przyjmowanie różnego rodzaju zaliczek rezerwacyjnych. Opisane wyżej zasady obowiązują wszystkich deweloperów w całej Polsce, a szczególnie w Płocku. Jeżeli ktoś twierdzi, że to go nie dotyczy bo on coś tam jest zwolniony, to natychmiast zmień dewelopera. Należy także wiedzieć, że gdy damy deweloperowi pieniądze bez rachunku powierniczego, to nie może pójść przeciwko takiemu deweloperowi do sądu. Sąd odrzuci pozew o zwrot pieniędzy bo ustawa deweloperska mówi wprost, że umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności a płatności muszą być dokonane na rachunek powierniczy.

Kontakt
Sprzedaż mieszkań

Tylko umówione spotkania.
Poniedziałek - piątek w godzinach od 8:00 do 18:00, sobota od godz. 7:00 do 12:00.
tel. 604 07 60 45
Wypełniając powyższy formularz oraz deklarując udział w konferencji, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych – na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Napisz do nas pomożemy Ci wybrać najlepsze mieszkanie


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym. Więcej informacji w Polityka prywatności.